Trage of vastzittende Home button Fix

Met name voor de Iphone 4G en 4S. De home button is voor de Iphone 5 aangepast na veel klachten over trage reactie tijd en het vastzitten van de home button. Daarvoor zijn in dit filmpje 3 simpele oplossingen uitgelegd die je zelf kan doen, die je probleem oplossen. 


[Last Updated on Nov.11th, 2014]

It has been passed near 2 month since Apple officially released iOS 8, while the iOS 8 adoption is still 52%, which is very slow in comparison to iOS 7 and iOS 6. There is no denying that it mostly results from the so many iOS 8 problems and issues, such as, can't get enough space for installing iOS 8, can't receive or send messages after iOS 8 update, Wi-Fi can't work, etc. Fortunately, Apple released iOS 8.1 to public to fix those bugs shown in 8.0.1 and 8.0.2. If you still are running iOS 7 on your iDevice, maybe you should consider upgrading to iOS 8 now!

To help you upgrade your iPhone, iPad or iPod touch to iOS 8 smoothly, here we summarize the most commonly encountered iOS 8 problems or issues that you may meet during or after updating to iOS 8, and we also offers the corresponding solutions to those problems with iOS 8. Just follow this post to quickly fix these most common problems.

Find the solutions here


Phone 4 of iPhone 4S geeft geen service na reparatie

Elke reparateur kent het wel ”geen service na reparatie” na eeniPhone reparatie. Dit is namelijk in de meeste gevallen heel normaal. Nadat de iPhone van de batterij is los gekoppeld duurt het altijd even voordat die weer verbinding heeft. Hierover wil ik je wattips geven, want bij een iPhone 4S duurt het langer als bij een iPhone 4. Voordat je naar Apple gaat wil ik je eerst een paar oplossing aanbieden.

De iPhone 4 heeft één antenne aan de onderkant van de iPhone zitten. Deze antenne moet altijd even zoeken naar het signaal na een reparatie. Op de achterkant reparatie uitgezonderd. Als je de achterkant vervangt hoef je namelijk de batterij niet te ontkoppelen van de iPhone 4.

De iPhone 4S heeft twee antennes onderaan gelijk aan bij de iPhone 4 en rechts bovenin. Hier zit de wifi antenne vast aan het audio systeem. Het duurt bij de iPhone 4S ook iets langer voordat de iPhone 4S weer verbinding heeft. Zelf denk ik dat dit te maken heeft met de twee antenne’s.

Het zal logisch klinken dat je de iPhone 4 één antenne heeft en de iPhone 4S twee antenne’s dat de iPhone 4S sneller het signaal weer zal opstarten. In de praktijk blijkt dat het juist andersom is. Dit komt denk ik door de communicatie tussen de twee antenne’s.

De iPhone 4 antenne

Hierboven heb ik het al even over de iPhone 4 antenne gehad en het verschil tussen de iPhone 4 en iPhone 4S antenne. Nu gaan we iets dieper op de antenne van de iPhone 4


in en wat het kan zijn wanneer je ”geen service” krijgt na een reparatie. De antenne van de iPhone 4 zit boven de geluidsbox en loopt zo richting het moederbord heen. Op de afbeelding rechts is te zien hoe de antenne van de iPhone 4 is gemonteerd.

Onder het ijzeren clipje van de batterij zit de ijzeren connector vast aan het moederbord van daaruit loopt de kabel over de geluidsbox en geeft de antenne het signaal door via ijzeren pinnetjes naar het midden frame. Vanuit hetmidden frame loopt de verbinding dus eigenlijk om de hele iPhone 4 heen.

Wat kan het zijn als je geen service hebt na een reparatie van een iPhone 4

Heb je na de reparatie van een iPhone 4 geen service dan is er niet één ding wat het kan zijn. Mijn ervaring is dat er vier dingen zijn waaraan het kan liggen dat je geen wifi verbinding hebt.

1. We beginnen met een hele simpele oplossing. Wanneer je de ijzeren connector onder het clipje van de batterij niet goed dicht hebt geklikt werkt de verbinding niet. Je kan dit als allereerst controleren. Als tip wil ik je mee geven dat je voorzichtig moet zijn met het erop zetten van de ijzeren connector. Het rondje waar die in valt is heel dun en kan snel verbuigen wanneer je niet voorzichtig bent.

2. Duurt het wat langer voordat je de service weer terug hebt? Het eerste wat ik altijd doe is verbinding maken met wifi. Dan pakt de iPhone de verbinding veel sneller weer op. Wanneer je wifi ook niet goed werkt, heb ik hier een bericht over geschreven waar het aan kan liggen.

3. Wanneer je niet voorzichtig bent geweest wij het los wrikken van de batterij connector van de iPhone 4. Hier zit een blauwe weerstand naast zoals je op de afbeelding links kan zien. Wanneer je deze weerstand kapot maakt, heb je geen verbinding meer. Éen geluk de weerstand kan gefix worden om hem door te solderen en weer aan elkaar te maken met een draadje ertussen. Niet zoals de voor camera reparatie, maar met een draadje ertussen. Hierover zal ik nog apart uitleg gaan geven in een nieuw bericht.

4. Het kan ook zijn dat je simkaart niet goed erin zit. Je kan dit testen door heel simpel je simkaart er uit te halen met een pinnetje wat erbij zit. Wanneer je de simkaart verkeert hebt geknipt kan die het ook niet meer doen.

Het zal dus één van deze vier oplossingen moeten zijn. Anders ben ik bang dat er een defect is op het moederbord waarom die het niet doet.

Wat kan het zijn als je geen service hebt na een reparatie van een iPhone 4S

Bij de iPhone 4S vind ik dat het ingewikkelde in elkaar zit met de verbinding. Dit komt vanwege het feit dat de iPhone 4S twee antenne’s heeft. De bovenste antenne die rechts aan de bovenkant op het audio systeem zit voor de wifi. De andere wifi antenne zit aan de zijkant van de geluidsbox gelijk als de iPhone 4. Deze antenne is alleen wel iets langer, omdat de ijzeren antenne connector iets hoger aan het moederbord vast zit. Wanneer de verbinding geen service geeft heb ik vijf oplossingen voor je.

1. Kijk goed als de beide antennes goed aan het moederbord vast zitten met de ijzeren connector. Voor de zekerheid kan je ze voorzichtig allerbij loswrikken en weer opnieuw aansluiten. Dan weet je zeker dat het hier niet aan kan liggen.

2. Maak altijd eerst verbinding met wifi na een reparatie dit helpt de iPhone 4S echt bij het vinden van het signaal. De iPhone 4S doet er altijd langer over dan de iPhone 4, maar bij beide telefoons raad ik het aan om wifi gelijk op te starten.

3. Je kan de iPhone 4S herstellen via DFU mode. Dit kan helpen wanneer er bij de software iets niet helemaal goed zit. Een herstel in DFU mode kan de iPhone 4S weer helemaal vernieuwen op software gebied.

4. De onderste GSM antenne die via de geluidsbox bij het moederbord word aangesloten heeft een blauwe weerstandboven de ijzeren connector. Wanneer je deze beschadigd hebt is er geen service meer mogelijk. Deze reparatie is wel mogelijk net als bij de iPhone 4, maar hier vertel ik later over in een nieuw bericht. Ik wil dit namelijk eerst zelf gaan testen voordat ik het goed kan uitleggen. In de afbeelding rechts kan je de blauwe weerstand van de iPhone 4S zien. De blauwe weerstand zit net iets boven het rode vierkant.

5. Simkaart zit er niet goed in of is verkeert geknipt. Je kan de simkaart er gemakkelijk uithalen via het pinnetje wat je bij de iPhone hebt gekregen.


Top 10 iTunes Error messages and solutions

10. iTunes Error 3194

 

This one of the most common error, which occurs, whenever you try to download some stuff from iTunes, when you are logged out. This means you have to first log in to the iTunes and then you will be able to download anything. This also happens when you first click on “Download” and then enter an account. You can fix this by, downloading the latest version ofTinyUmbrella for Windows or Mac, later on, switch to “Advanced” tab and unchecked “Set Hosts to Cydia on Exit” option and then  Click on “Apply Changes”, followed by restarting your iDevice.

9.”Cannot connect to iTunes Store” Error Message?

 

Sometimes when you tap the iTunes icon, you receive an error message saying “Cannot connect to iTunes Store”. This usually happens when you are having some internet issues. You can get rid of this error by reloading the page again, if nothing happened than follow these steps and your iOS devices should fulfill all these requirements. Make sure that you can access the Internet on your device, your device meets the iTunes minimum system requirements and also make sure that your operating system is up-to-date. With this you can connect to the iTunes store forever.

8. iTunes Error 13

This error occurs when want to install a beta firmware with iTunes for Windows or it may also occur due to some USB problems. If you want to avoid this error, simply check if the USB connection is connected properly or try other direct ports. It may also be possible the USB cable is an older one and the device isn’t bootable. It may also occur if you have installed the old version of the iTunes for firmwares 4.0 and higher you need iTunes 9.2 or higher. So make sure you update it.

7. iTunes Error 9

 

If you have tried to restore your iOS using iTunes you might have observed that you keep getting error 9. This happens if your ASR is patched, due to which the SHA signature is automatically changed and after being resigned, the kernel will refuse to use it. Therefore proper kernel patches are required. If necessary kernel patches are not applied, it will fail to load ASR and error 9 would occur during restore.

6. iTunes Error 1015

This is another error which usually occur when your  device’s baseband has a higher version number than the baseband in the firmware you restored to. As a solution you should restart your device and set auto-boot in the iRecovery or use tiny umbrella, to solve the matter. In case this is not working use Pwnage Tool to create a custom firmware WITHOUT the iPadbaseband, put your device in pwned DFU Mode and restore it through iTunes.

5. iTunes Error 1004


This error occurs when Baseband Nonce currently in memory does not match to the Nonce returned in the BasebandFirmware SHSH blob, as a result you get error 1004. To get rid of this error you have you have to restore your device through tinyumbrella. This don’t occur very often but if it happen, it may cause severe disturbance to the device.

4. iTunes Error 1013


Error 1013 occurs when the baseband did not get updated. To get rid of these either remove the gs.apple.com entry from your hosts file and let the baseband upgrade or if you want to preserve the baseband just jailbreak at this point to boot it up. If you are facing the same error in any other iDevice so just restart computer then reinstall system, if the device is always in restoring mode: XP users can jump from restoring mode with ibus; MAC users can use iNdependence. (usually on the iPhone 2G with 1.0.2 firmware downgraded from 1.1.1.

3. iTunes Error 14


This error occurs when custom firmware updates gets fail. The solution is that you have to restore the device with a custom firmware a. It may also happen due to USB problems, so, checkout USB  connection and try other direct ports or maybe the USB cable is an older one. Follow these steps and the error will soon disappear.

2. iTunes Error 1618


This error appears, when you download a piece of software but are in the middle of a different download at the same time. It may also occur due to missing filing system or corrupt data installation. The solution is uninstall the iTunes first after that restart your device and then restore the iTunes. Still there are some issues which are unknown but this guide might help you a bit.

1. iTunes Error 3002


The final error in the list of Top 10 Most Common iTunes Error is iTunes 3002. This error usually occur when you try to Update with a local TSS server (TinyUmbrella tool) and probably also when connecting to Cydia Server. This error show no updates, when pressing Shift+Check for updates. It may also happen if you update your iDevice to an older firmwarethat isn’t working, because Apple is no longer handing out SHSHs for the device/firmwarecombination.

If you are facing any other iTunes error problems make sure you comment below to let us know them.


iPhone errors

iPhone Error 1603

iPhone error 1603 is one of the most common iPhone error messages out there, and if you encounter iPhone error 1603 this is relatively easy to fix. You will usually encounter iPhone error 1603 when you are syncing your iPhone to iTunes. If you do see iPhone error 1603 then you should begin by restarting your computer and plugging in your iPhone to a different USB port. If you find that this does not resolve the iPhone error 1603 then you can easily just take out your SIM card and do a firmware update.


  iPhone Error 1015

  iPhone error 1015 is still a common iPhone error message, but not quite as common as iPhone error 1603. You will often see iPhone error 1015 when restoring your iPhone. What the iPhone error 1015 usually comes from is when you are downgrading the iPhone firmware for whatever reason, often associated with jailbreaking. The real way to repair the iPhone error 1015 is to upgrade to the most recent version of the iOS when you are restoring your iPhone, even if you originally wanted to downgrade the iPhone firmware.

    

   iTunes Error 11333

   The iTunes error 11333 is a common error message that can turn up on your iPhone, generally when you are trying to activate your iPhone with iTunes or use an older iTunes 7 version. If you are getting the iTunes Error 11333 message then you will really need to immediately update iTunes to iTunes 10, which it should have already been updated to.


     

    iPhone Error message: "this accessory is not made to work with iphone"

    iPhone: Error message: "this accessory is not made to work with iphone" is a strange, but relatively common, iPhone error message. What this iPhone error message is trying to say is that there is an object being attached that is not recognized as being valid. If you are not actually trying to connect an unrecognizable peripheral then what this means is that there is excess dust or some object in the connector dock where you plug it in to sync to iTunes or charge the battery.


      

     Iphone Error Messages: (0xE8000065)

     There are a number of different error messages that include (0xE8000065) in their name, such as "iTunes could not connect to this iPhone because an unknown error occurred (0xE800000a)." As the name of this common iPhone error message indicates this happens when the iPhone, or iPad or iPod Touch, is trying to connect to iTunes. As with many of these connectivity error messages you need to begin by restarting your computer, restarting the iPhone, and updating iTunes, checking the USB port, and making sure that you match the system requirements. You may then want to try cleaning out the connector port, using the Task Manager, and unplugging competing peripherals using the USB port. The (0xE8000065) error messages are not as clear as others, so if you do see the (0xE8000065) error message then you are going to have to run through a number of different possible solutions.